Autoři

Petr Zajíc

Petr Zajíc - počítačový expert s více než desetiletou praxí v segmentu vývoje systémů pro sociální služby. Autor PC IS Pečovatelská služba a řady dalších informačních systémů pro business i sociální sféru.

Ing. Jiří Horecký, B.A. et B.A. (Hons)

Působí v sociálních službách od r. 1999 – jako ředitel Farní charity v Táboře (kontaktní centrum pro drogově závislé, asistenční služba, dobrovolnické centrum), od r. 2004 pracoval jako ředitel G-centra Tábor (domov pro seniory, pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby, noclehárna, azylový dům pro ženy a matky s dětmi, středisko sociálních služeb), v r. 2007 byl zvolen prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a tuto funkci vykonává od r. 2008 na plný úvazek. V r. 2006 byl guvernérem mezinárodní neziskové organizace Kiwanis International pro Českou republiku a Slovensko, založil několik neziskových organizací. Je členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace (a předsedou pracovní skupiny pro bydlení seniorů a rezidenční služby), členem komise pro rozvoj sociálních služeb MPSV ČR, od r. 2008 ředitelem sociální sekce Unie zaměstnavatelských svazů ČR, členem dalších expertních skupin a vyjednávacích týmů a držitelem ceny Osobnost roku 2007 v sociálních službách.

Mgr. Alena Kubíková

V sociálních službách pracuje od r. 2000, nejprve jako pečovatelka Pečovatelské služby Tábor, poté jako sociální pracovnice Střediska sociálních služeb. Nyní zastává funkci vedoucí tří středisek, které spadají pod G-centrum Tábor: Střediska sociálních služeb, Noclehárny, Odlehčovacích služeb. Je členkou Rady pro rozvoj sociální práce.

PaedDr. Olga Medlíková

lektorka, konzultantka, moderátorka veřejných akcí, profesionální vyjednavač. Narozena 1959, od roku 1996 pracuje jako samostatná lektorka pro business, neziskové organizace a státní správu. Zaměřuje se na prezentační dovednosti, sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání), manažerské dovednosti, společenský a protokolární kontakt a interkulturu. Specializuje se na trénink mluvčích, argumentaci, rétoriku a práci s informacemi. Externě přednáší na Masarykově ústavu vyšších studií při ČVUT Praha v rámci programu MBA. Spolupracuje s organizací Neziskovky.cz, o. p. s., je členkou Aliance lektorů a konzultantů ICN. Spoluautorka knih Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru (1997) a Abecedy asistentky a sekretářky (2003). V roce 2005 vydala knihu "Umíte prezentovat? Odpověď zní ANO!", jejíž kmotrami jsou Chantal Poullain a Štěpánka Duchková. Další publikace: Jak řešit konflikty s podřízenými (Grada Publishing, 2007), Přesvědčivá prezentace (Grada Publishing, 2008), Úspěšná nezisková organizace (spoluautor Marek Šedivý, 2009).